Privacy statement & Cookies

PEPCRUIT als handelsnaam van Knowledge Workers Beheer B.V., gevestigd aan Blaricummmerstraat 27, 1271 BK Huizen, respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens

Adres: Blaricummmerstraat 27, 1271 BK Huizen
Telefoonnummer: 035 – 622 4589
Joost de Zeeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van PEPCRUIT. Hij is te bereiken via joost.de.zeeuw@pepcruit.nl

Doeleinden voor de verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie

Als u interesse heeft in het aanbod van PEPCRUIT, dan kunt u op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij u vervolgens per mail en/of post toesturen, zodat u op uw gemak het volledige aanbod van PEPCRUIT kunt doornemen. Wij vragen u daarvoor om uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij u uw telefoonnummer door te geven, zodat een medewerker contact met u kan opnemen om uw interesse verder te bespreken.

Nieuwsbrief

Via de website van PEPCRUIT kunt u zich, tegelijkertijd met het aanvragen van informatie aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Verkoop

Wanneer u besluit samen te werken met PEPCRUIT verwerken wij in ons systeem uw (bedrijfs)naam, functietitel, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van contract(en) en het opstellen van de facturen.

Financiële administratie

PEPCRUIT is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, KvK-nummer, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klachtbehandeling

Wanneer u een klacht heeft, kunt u ons een e-mail sturen. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, functietitel, adresgegevens, KvK-nummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Contact

Wanneer u wilt dat PEPCRUIT contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, functietitel, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch reageren.

Arbeidsbemiddeling

Wanneer u reageert bij PEPCRUIT op een aanvraag of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van onze bemiddeling uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pepcruit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijnen

PEPCRUIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PEPCRUIT hanteert de volgende bewaartermijnen:
Informatie verzoek : 30 dagen na het laatste contact
Nieuwsbrief : tot afmelding
Verkoop : 7 jaar na laatste klantcontact
Financiële admin : 7 jaar
Klachtformulier : 30 dagen, danwel na afhandeling klacht
Contactformulier : 30 dagen, danwel na afhandeling
Aanvragen, cv’s : 1 jaar nadat betrokkene voor laatste keer contact heeft gehad. Persoon kan tussentijds verzoek tot verwijderen indienen. Dan binnen 2 werkdagen.

PEPCRUIT verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

De website en systemen van PEPCRUIT voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. De website draait op een webhosting die ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd is. Dit certificaat is uitgegeven voor het voldoen aan de normering voor internationale informatiebeveiliging. Daar bovenop is ook een Web Application Firewall geïmplementeerd als extra beveiliging laag. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL-verbinding verstuurd.

Het CRM en ERP-systeem zijn GDPR-compliant. Dit betekent dat de systemen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen en worden continu geüpdatet. Alle systemen zijn beschermd door een high-end firewall, als extra beveiliging laag. PEPCRUIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pepcruit.nl.

Cookies

Wanneer je de website van PEPCRUIT bezoekt krijg je van ons cookies. Helaas geen cookies om op te eten maar kleine (tijdelijke) bestanden die worden opgeslagen op je computer.

In deze cookies zit informatie opgeslagen die weer gebruikt wordt wanneer je onze website nogmaals bezoekt. Zo hoef je niet telkens dezelfde informatie in te voeren of downloaden bij een herhaalbezoek. Daarnaast helpen de cookies ons om in te zien hoe je onze website gebruikt en hoe we deze nog beter kunnen maken.

We maken voor PEPCRUIT enkel gebruik van functionele cookies om de website te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen zijn anoniem.

Functionele cookies

Om in te kunnen zien hoe jij onze website gebruikt, worden er via onze website cookies geplaatst van Google en Hotjar. De informatie die zij verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze cookies worden na maximaal twee jaar weer verwijderd.

Google kan de gegevens aan derden verschaffen wanneer zij hier wettelijk toe worden verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Welke cookies gebruiken we?

We hebben een opsomming gemaakt van de cookies die geplaatst worden op uw computer:

  • doubleclick.net
  • Googleadservices.com
  • Google.com
  • Google.nl

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij PEPCRUIT bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door PEPCRUIT verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan:

PEPCRUIT
info@PEPCRUIT.nl
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen Privacy Statement

Aangezien uw privacy bij PEPCRUIT van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.
september 2018

Methodieken & Tooling

Maximale recruitmentkracht is ‘key’ in de huidige arbeidsmarkt. PEPCRUIT geeft u inzicht in de meest effectieve Methodieken & HR tech tooling.

Interesse om onze Talent Acquisition Insights Scan te ervaren?

Vraag demo aan

PEPCRUIT gebruikt naast functionele cookies ook cookies om informatie te verwerken. Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van onze diensten raden we je aan deze cookies toe te laten, dit kun je doen door het vinkje hiernaast aan te vinken en op akkoord te klikken. Wanneer je dit vinkje niet aanvinkt zullen we alleen de functionele cookies plaatsen. Meer informatie.

Akkoord